Szkoła Podstawowa nr 14 Specjalna w Kielcach

"Potrafimy sami ....- nowe technologie i terapie kluczem do udanej dorosłości"


EFS

W okresie od 01.11.2017 do 31.08.2019, Szkoła Podstawowa nr 14 Specjalna im. Karola Wojtyły - Papieża Polaka w Kielcach realizuje projekt "Potrafimy sami ....- nowe technologie i terapie kluczem do udanej dorosłości". Jest on realizowany w ramach Poddziałania 8.3.4 (Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel główny projektu: Poprawa szans edukacyjnych oraz zdolności do samodzielnego funkcjonowania, w tym na rynku pracy, 15K i 20M- uczniów Gimnazjum Specjalnego nr 17 w ZSOS nr 17, poprzez podniesienie poziomu kompetencji kluczowych informatycznych i przeciwdziałanie skutkom niepełnosprawności. Cel będzie osiągnięty poprzez dodatkowe zajęcia informatyczne, specjalistyczne, doskonalenie zawodowe 7K - nauczycielek szkoły i zakup wyposażenia do prowadzenia w/w zajęć.

W projekcie wezmą udział uczennice i uczniowie Gimnazjum Specjalnego, jak również nauczyciele szkoły.

Dla uczniów przygotowano ofertę zajęć dodatkowych: biofeedback, komunikacja werbalna i niewerbalna, mała motoryka oraz zajęcia z programowania.

Nauczyciele wezmą udział w szkoleniach dotyczących pedagogiki specjalnej i wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji.

Placówka otrzyma także wyposażenie: zestaw do prowadzenia terapii biofeedback, roboty na zajęcia z programowania, specjalne tablety, rysiki i oprogramowanie na zajęcia z komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz z małej motoryki i wiele drobnych pomocy, które zostaną wykorzystane przy realizacji projektu.