ZSS nr1 w Kielcach

Zapisy 2020Szanowni Rodzice!
Szkoły Zespołu kontynuują pracę w trybie stacjonarnym.


Rok szkolny 2020/2021 - ograniczenia w związku ze stanem epedmii

Zapraszamy Rodziców i Opiekunów dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do zapisów i kształcenia w oddziałach szkoły podstawowej i szkoły przysposabiającej do pracy.

Zapisy, wolne miejsca dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na:

  • autyzm
  • zespół Aspergera
  • niepełnosprawność ruchową
  • niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim
  • niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym
  • niepełnosprawność sprzeżoną

    Szkoła Bezpiecznego Internetu 2010 Szkoła z klasą 2.0 edycja 2011/2012 Szkoła z klasą 2.0 edycja 2012/2013 Szkoła z klasą 2.0 edycja 2013/2014 Szkoła z klasą 2.0 edycja 2014/2015 Szkoła z klasą 2.0 edycja 2015/2016 Lokalne Centrum Aktywności Ekologicznej