ZSOS Nr 17 w Kielcach

Szkolne Koło SKOW Zespole Szkół nr 1 w Kielcach od ponad 25 lat działa Szkolna Kasa Oszczędności. Głównymi zadaniami SKO jest propagowanie idei oszczędzania wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie nawyku systematycznego oszczędzania oraz racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi. Opiekunami Szkolnej Kasy Oszczędności są p. Renata Makuła i p. Agata Żółtak.

Działania i akcje przeprowadzane przez SKO oraz wydarzenia z życia szkoły zamieszczamy na stronie: www.szkolneblogi.pl/blogi/zsos17kielce. Zapraszamy do obejrzenia bloga i wyrażenia własnych opinii.

Zobacz naszego bloga