ZSS Nr 1 w Kielcach

O szkole

Zespół Szkół nr 1 Specjalnych w Kielcach jest placówką publiczną dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym oraz z autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawnych ruchowo i niepełnosprawnością sprzężoną). W skład Zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 14 Specjalna i Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy nr 3.

Kwalifikacja i zapisy uczniów do naszej placówki prowadzone są wyłącznie na podstawie orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.

W placówce uczniowie i ich rodzice mają zapewnioną pełną opiekę i pomoc wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej oraz psychologa, pedagoga, rewalidatora, logopedy i specjalisty w zakresie gimnastyki korekcyjnej.

W placówce funkcjonuje stołówka szkolna wydająca pełne obiady.

Uczennice i uczniowie spoza terenu miasta Kielce mają możliwość zamieszkania w internacie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im. Matki Kolumby Białeckiej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Dominika, który znajduje się w pobliżu szkoły.

Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania i spędzają wolny czas korzystając z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych o charakterze artystycznym, technicznym i sportowym lub uczestnicząc w pracy kół przedmiotowych. Zwieńczeniem ich pracy jest uczestnictwo w zawodach sportowych, konkursach plastycznych i artystycznych, w których osiągają znaczące sukcesy.

Pobierz ulotkę