ZSS nr 1 w Kielcach

Ważne strony


- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Kuratorium Oświaty w Kielcach
- Urząd Miasta Kielce
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi
- Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli
- Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
- Centrum Doskonalenia Nauczycieli przy ZDZ w Kielcach
- Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. Matki Kolumby Białeckiej