ZSOS Nr 17 w Kielcach

Kontakt


Zespół Szkół nr 1 Specjalnych
ul. Szkolna 29
25-604 Kielce
tel. 041 3676284
e-mail: zsos17kielce@zsos17kielce.edu.pl
Sekretariat szkoły przyjmuje interesantów w godzinach 745 - 1515

Mapka: