ZSOS Nr 17 w Kielcach

Świetlica szkolna


Kierownikiem świetlicy szkolnej jest p. Magdalena Mosiołek.

Świetlica szkolna obejmuje dzieci i młodzież opieką w godzinach 645 - 1630